Vad orsakar influensa och hur sprids den?
Influensasjukdomen orsakas av influensavirus. Vid influensainfektion finns smittämnet framförallt i svalget och övre luftvägarna och sprids främst genom luftburen aerosolsmitta, men kan även smitta via direktkontakt.

Träning och frisk luft minskar risken för influensa

Motion och friskluft är alltid bra.

Symtom och komplikationer
Tiden mellan smittotillfället och sjukdomsdebut är kort, mellan ett till fem dygn. Influensa börjar ofta akut med frossa, torrhosta, snabbt stigande feber ofta upp över 40 grader, allmän muskelvärk och huvudvärk. Därefter tilltar symtom från luftvägarna, främst hostan. Symtom från mag- och tarmkanalen som kräkningar och diarré förekommer också, men oftast hos barn.
Mer kan du läsa på Smittskyddsinstitutet.<!

Vi kan inte få för många tips på hur influensan går att undvika och/eller lindra så här kommer 5 av de vanligaste:
1. Tvätta händer ofta.
2. Träna och få frisk luft
3. Ät riktigt och näringsrikt
4. Hosta i armveck
5. Stanna hemma om du är sjuk!

Mer tips kan du få av
Apoteksgruppen
Kurera
Vårdguiden
www.Hälsa.se