Woman lying on the grass in the parkForskare har räknat ut att ljus, färger och andra fysiska faktorer står för runt en femtedel av välbefinnandet. Samtidigt besväras varannan person i Norden utav brist av ljus under de mörka årstiderna.

Enligt forskning kan ljusbrist vara en faktor som får känslan av trivsel att växa eller upphöra. Under vinterhalvåret får vi heller in oss D-vitamin i samma utsträckning. D-vitaminbrist kan också påverka humöret och att vi blir trötta.

http://saframyl.se/d-vitamin-och-d-vitaminbrist/