Ett test som tar 5 minuter kan hjälpa dig att förstå vad din värk i lederna eller trötthet beror på.

Ont i leder reumatism GLYC

Det finns nu en hemsida som heter www.ontilederna.nu och som Karolinska Institutet tillsammans med Stockholms Läns Landsting. Även personal i vården och deras patienter i primärvården har varit aktiva i att ta fram dessa frågor om smärtan i lederna  beror på reumatism.

 

 Summeringen av de svar du ger i testet kan du sen spara och ta med till din läkare som hjälp och stöd.  svar som du sedan kan skriva ut och ta med till ett läkarbesök. 

För mer information ring sjukvårdsrådgivning 1177 eller gå in på 1177.se eller  ring 020-202035 reumatikerforbundet.org.