Ohälsa_hälsa_färg_presentation_Octean

Har vi en positiv hälsa och  så orkar vi och ser framemot det som dagen har att erbjuda i form av upplevelser, möten med andra människor och förväntningar. Förväntningar är ett positivt ord om man mår bra och  känslomässigt är i balans. Då ger det energi att se framemot en dag på jobbet, att träffa en kund, åka till en mässa i Malmö för att hålla en presentation, planera kvällens middag, träffa arbetskollegorna över fikat eller ordna ett kalas. Men är hälsan inte så bra och negativa tankar lätt kommer fram så skapar förväntningar som vi har på vår dag och de förväntningar andra har på oss eller som vi kanske tror de har på oss en negativ stress som bidrar till obalans och ohälsa.

Därför är det viktigt att vi arbetar med vår hälsa på alla plan både privat och på arbetsplatsen. Genom att du aktivt arbetar med att öka din medvetenhet om vad som skapar hälsa och vad som skapar ohälsa för dig och dina vänner så mår du bättre. Bästa receptet för att öka hälsan är att ta sig tid för fysiskt aktivitet tex en skön promenad.  Socialstyrelsen rekommendation till läkarkåren är att fysisk aktivitet bör skrivas ut på recept.

ISM  är en Institut för stressmedicin och ett kunskapscentrum inom stressområdet och en del i förvaltningen Hälsan och Stressmedicin – de bedriver forskning och utvecklingsarbete samtidigt som de förmedlar kunskaper och erfarenheter om stress, hälsa och psykosocial arbetsmiljö vilket har gett underlag till denna blogg bl.a bilden som visar vår strävan att nå en positiv och bra balans i vår hälsa.

Att fysiskt röra på sig och aktivera sig mer är viktigare och viktigare då det idag inte är lika naturligt i vår vardag som förr.

Rör vi på oss så orkar vi mer och får ökad prestationsförmåga

De förväntningar och press som vi känner blir lättare att hantera om vi har en bra hälsa.  I P1 Vetandets Värld kan man lyssna på de senaste studierna som handlar om varför hjärnan mår så bra av träning och varför du ska ställa dig upp minst en gång i halvtimmen. – Rör vi oss tillräckligt och undviker att sitta stilla förbättras kärlhälsan i hjärtat och andra delar av kroppen, och högst sannolikt även i hjärnan, säger Örjan Ekblom, docent i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Örjan Ekblom tror att ett kommande forskningsfält kommer att bli ”träningslära för kontorsarbetaren”.

– Vi behöver forska mycket mer om hur exempelvis träningspass mitt på dagen, eller att man ställer sig upp var tjugonde minut, faktiskt påverkar hur man mår på jobbet och hur man klarar av stress och att vara så socialt flexibel som vi förväntas vara säger Örjan Ekblom.

 

11 tips för att få en bra arbetsmiljö:

 1. Arbetets krav och individens resurser stämmer överens
 2. Chefen hjälper till att prioritera, men arbetar även strategiskt/långsiktigt
 3. Roller och ansvar är tydliga i arbetet
 4. Att målen är tydliga och kända
 5. Att ansvar och befogenheter följs åt
 6. Inflytande över arbetet och dess planering
 7. En fungerande kommunikation
 8. En god gemenskap och socialt stöd
 9. Att jobbet känns meningsfullt
 10. Att det finns en rimlig förutsägbarhet
 11. Positiv återkoppling – belöning

Om nedsatt prestationsförmåga vid stress
Vår kropp är skapad för en viss nivå av stress så det gör att vi presterar bättre, hjälper oss att vara skärpta och effektiva. Det ökar vår prestationsförmåga om vi snabbt måste fatta ett beslut och leverera en lösning.  Blir stressnivån för hög så påverkas man negativt och prestationsförmågan minskar och negativa stresskänslor som oro, ångest, trötthet och känslomässig obalans.

Saframyl Positive Mood vid  trötthet och önskan om känslomässig balans och en positiv sinnesstämning. 
Vi människor strävar efter att få kontroll och skapa en positiv balans i vårt liv.  Saframyl Positive Mood  är ett helt naturligt och kliniskt dokumenterat egenvårdsmedel som kan minska trötthet och bidrar till att bevara känslomässig balans och en normal sinnesstämning. Saframyl Positive Mood innehåller det patenterade saffransextraktet SATIEREAL samt D-vitamin,Vitamin B1, B2, B3, B6 och B12 och magnesium. Samtliga ingredienser påverkar olika funktioner har olika betydelse för stämningsläget.