Dubbelt så många kvinnor som män upplever att stressen i arbetslivet ökat så mycket de senaste åren.  Detta gäller kvinnor i alla åldrar och kom fram genom  en undersökning där Länsförsäkringar intervjuade tusen heltidsarbetande personer i åldrarna mellan 20-25 år.

En förklaring till resultaten kan vara den könssegregerade arbetsmarknaden där kvinnor främst arbetar i branscher där pressen ökat. En annan att kvinnor oftast tar mer ansvar för hushållsarbete och barn. (saxat från Hälsokällan, Allas no 49)

VARDeprimerad kvinna saframylNINGSSIGNALER FÖR STRESS

– Minnes och koncentrationssvårigheter
– Sömnsvårigheter
– Yrsel
– Nedstämdhet
– Känsloutbrott som gråtattacker och raseriutbrott.