Oavsett om man säljer Coca Cola, Volvo eller vitaminer så vill man som företag berätta om produkten eller tjänsten som man erbjuder på olika sätt. Det finns lagar och riktinjer för hur man får går till väga.  Gällande marknadsföring av livsmedel, dit kosttillskott som Original Silicea och GLYC räknas, är lagstiftningen komplicerad. 

– Vi vill att alla som säljer egenvårdsprodukter ska ha tillräckligt med kunskap för att kunna skapa bra och säljande reklam som också är trovärdig och korrekt. Det vinner alla, både reklammakare, PR-konsulter, producenter och leverantörer på, säger Mats Nilsson, vd för branschföreningen Svensk Egenvård.

Branschföreningen Svensk Egenvård har tagit fram en handbok med översikt av de lagar samt regler tips på vad man bör tänka på när man arbetar med budskap och marknadsföring, reklam- och pr-kampanj kring ett kosttillskott.
Vill du veta mer eller få ex av boken “Att marknadsföra egenvårdsprodukter  så klicka här.