Gustav Adolfsdagen är en temadag som firas den 6 november till minne av Gustav II Adolfs dödsdag 1632, och är allmän flaggdag i Sverige. Gustav II Adolf stupade i slaget vid Lützen, vilket var den sjätte november enligt den julianska kalendern, enligt den gregorianska kalendern var datumet den 16 november.