Om vi börjar med vad Serotonin är så är det enklare att nämna vad bristen på det ämnet kan ge upphov till.

Serotonin är ett ämne som kroppen själv bildar. Större delen av ämnet finns i mag- termkanalen med en funktion att reglera tarmen. Resterande del finns i hjärnan och har funktionen som mättnadssignal och tillväxten för kroppen.

Vid brist på ämnet så kan det ge upphov till depressioner genom att man då anser sig vara i en miljö som inte ger tillräcklig stimulans.

Dock så kan man med serotoninbehållande ämnen återställa och bibehålla till en gynnsam nivå.

Att höja och bevara halten av Serotonin kan man i huvudsak gör på två sätt. Dels genom serotoninhöjande antidepressiva läkemedel eller bibehålla med ett kosttillskott.  Det sistnämnda kan man läsa mer om här på http://saframyl.se/produktfakta/