010-703 68 00 info@octean.se

Test. så bra mår du

Uppskatta hur bra du mår på olika viktiga områden. 1 är lågt, sällan eller dåligt, 10 är mycket bra!

Fyll i nedan och se vad du behöver jobba med för att öka ditt välbefinnande och höj din energinivå.

Jag motionerar………..
Min sömn är………..
Mina matvanor generellt är………..
Mina närmaste relationer är………..
Jag tar tid för mig själv………..
Jag avsätter tid för avkoppling/nöje………..
Jag trivs med livet………..
Jag sköter om min hälsa………..
Jag känner mening med livet………..
Allmänt i livet………..

(Testet är hämtat ur tidningen ToppHälsa Nr 12)

FS04539-02_Octean_SiliceaOSBB_500mllimpa_glyc Utskrift limpa_andro limpa_bi limpa_lady mn8 logo limpa_saframyl

Pin It on Pinterest

Share This